Gratis verzending boven de €50

Little Grown Ups voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactformulier. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 6 Februari 2021. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens we verzamelen bij het gebruiken van onze website en waarom we deze gegevens verzamelen. 

Persoonsgegevens 

Little Grown Ups verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Doel van gegevens verwerken 

Little Grown Ups verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om u gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Little Grown Ups verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt aan de volgende organisaties informatie verstrekt:

JouwWeb

Onze webwinkel is ontwikkeld met behulp van het software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zal met deze partij worden gedeeld. JouwWeb heeft zicht over uw activiteiten op onze website om ons ondersteuning te bieden. Hierbij worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Onze e-maildiensten zijn ook afgenomen van JouwWeb. Hierbij worden alle gegevens die u verstrekt aan Little Grown Ups per mail niet geregistreerd door JouwWeb. 

Sendcloud en DHL

Een organisatie waarmee wij nauw samenwerken is Sendcloud, die onze verzendingen beheren. Zij maken de verzendlabels op basis van uw voor- en achternaam en adresgegevens. Andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn DHL en PostNL, die zorgen voor het transport van onze verzendingen. Wij delen slechts beperkte gegevens aan deze partijen waaronder uw naam en adresgegevens om te zorgen dat uw producten tijdig en zonder schade bij u thuis worden afgeleverd. 

Mollie

Little Grown Ups biedt verschillende betaalmogelijkheden aan. Deze mogelijkheden worden aangeboden door het platform van Mollie. Mollie verwerkt verschillende persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres en betaalgegevens. Alle data die Mollie verwerkt, die van Little Grown Ups en uzelf, wordt opgeslagen op Nederlandse servers. Mollie servers staan op extra beveiligde datacentra, onder toezicht van ons gespecialiseerde team. Hiermee neemt Mollie technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijnen 

Little Grown Ups bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, totdat u aangeeft om niet langer gebruik te maken van onze diensten. Door het verstrekken van uw betaalgegevens zijn wij in staat om aan de administratieve verplichtingen te voldoen. De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 5 jaar. 

Reviews

Wij vinden het belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om een review achter te laten. U kunt dit doen via het platform van Webwinkelkeur. Hierbij heeft u de plicht om specifieke persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres aan Webwinkelkeur op te geven. 

 ( Verder info opzoeken)

 

= voorbeeld Hippe Beebjes

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Cookies 

Little Grown Ups gebruikt alleen technische en functionele cookies van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Little Grown Ups en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@littlegrownupsfashion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren  binnen uiterlijk vier weken op uw verzoek.