Gratis verzending boven de €50

Algemene voorwaarden

Little Grown Ups staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 81311435.
Om contact met ons op te nemen kunt u ons bereiken op 06-86213467 of via info@littlegrownupsfashion.nl
Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele assortiment van Little Grown Ups en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen u en Little Grown Ups. Een overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat u een definitieve bestelling heeft geplaatst bij Little Grown Ups. Op het moment van het bevestigen van uw bestelling gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Op deze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland.

 

1. Prijzen en aanbod.

Little Grown Ups is bevoegd om het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Hierbij heeft u ook zicht op de voorraden van het aanbod. Alle producten die door Little Grown Ups worden aangeboden zijn inclusief 21% btw. Hierbij zijn alle prijzen onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. De afbeeldingen op onze webshop zijn van goede kwaliteit en weergeven alle kenmerken van de aangeboden producten. Deze afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst. Wilt u een bestelling wijzigen? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wij zullen uw bestelling indien mogelijk aanpassen.

 

2. Leveringen en verzendkosten

Bij alle aankopen wordt €3,95 aan verzendkosten toegevoegd aan het totaalbedrag. Deze kosten worden gezien als een gedeeltelijke vergoeding voor het verzenden van uw producten. Hierbij geldt dat u een adres aan Little Grown Ups kenbaar moet maken,   om de producten aan u te kunnen leveren.

Little Grown Ups zal met veel zorgvuldigheid te werk gaan bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Alle leveringen worden geschied via DHL. De termijn voor het leveren van uw producten zal binnen 1 - 5 werkdagen bedragen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u binnen uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling bericht. De levertijden zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overschrijding van dit termijn leidt niet tot een schadevergoeding. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Little Grown Ups zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending neemt Little Grown Ups voor zijn rekening. Mocht er onverwachts sprake zijn van vermissing of schade aan het product tijdens het leveren, neem dan contact op via ons contactformulier. Wij zoeken dan voor u een passende oplossing.  

3. Garantie 

Onze garantie geldt maximaal 14 dagen. Dit houdt in dat u binnen 14 dagen producten zonder reden kunt retourneren. Dit termijn gaat in na ontvangst van uw bestelling. Bij gebreken of verkeerd geleverde producten moeten binnen 2 maanden na levering aan Little Grown Ups worden gemeld. Dit kan worden gedaan via ons contactformulier. Retourzendingen van de producten dient in de originele verpakking en zonder beschadigingen te verkeren. 

De garantie geldt niet indien:

  • De geleverde producten door u of door derden zijn gerepareerd of bewerkt. 
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. Tevens moeten aan de verpakkingen geen schade zijn toegebracht.

4. Herroepingsrecht
Op al onze producten kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Dit houdt in dat u na ontvangst 14 dagen bedenktijd heeft om uw product zonder reden te retourneren. Tijdens de bedenktijd wordt er verwacht dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik wilt maken van uw recht, dienen de artikelen zonder schade en in de originele staat te verkeren en voorzien zijn van de bijbehorende prijskaartje en originele verpakking. Hierbij worden de verzendkosten aan u toegerekend. Little Grown Ups zal uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Little Grown Ups. Het originele aankoopbedrag zal worden terugbetaald via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt. Indien een product is beschadigd door onzorgvuldige omgang door uzelf, bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Als u geen gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht wordt de overeenkomst bevonden als een feit. 

    5. Betaling 

    Op onze webshop kunt u gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden, waaronder IDEAL, VISA en Creditcard. Het is niet mogelijk om een contante betaling te verrichten. Uw gewenste producten worden verzonden naar het opgegeven adres, nadat het volledige aankoopbedrag is betaald. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Little Grown Ups te melden.

    6. Klachtenprocedure

    Heeft u klachten over een product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Alle ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wij zullen proberen binnen 1 tot 5 dagen uw klacht te behandelen. Wij nemen graag de tijd om u een passende oplossing te bieden. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Little Grown Ups, zal de geleverde producten kosteloos worden vervangen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven bij Little Grown Ups worden ingediend, nadat de gebreken zijn geconstateerd.